Search  

QuizNer
אוצר מילים


 
 
* תרגם

* תרגל

* זכור !
Homepage  >>  מכתבי משתמשים  >>  "היי, אני לא זוכר אם עדכנתי אותך אחרי הפסיכומטרי, אבל הלך לי מצויין וקיבלתי פטור באנגלית, לא מעט בזכותך,אז תודה רבה ובהצלחה"
"היי, אני לא זוכר אם עדכנתי אותך אחרי הפסיכומטרי, אבל הלך לי מצויין וקיבלתי פטור באנגלית, לא מעט בזכותך,אז תודה רבה ובהצלחה"
 

מכתב ממשתמש "היי, אני לא זוכר אם עדכנתי אותך אחרי הפסיכומטרי, אבל הלך לי מצויין וקיבלתי פטור באנגלית, לא מעט בזכותך,אז תודה רבה ובהצלחה"