Search  

QuizNer
אוצר מילים


 
 
* תרגם

* תרגל

* זכור !
Homepage  >>  מכתבי משתמשים  >>  היי , אני ממש אוהבת את התוכנה שלך כמו שאתה רואה. הקוויזים קופצים לי וכשיש לי זמן אני עושה את זה. זה 10 שאלות.ואגב, התוכנה עובדת לי גם מאתרים באינטרנט
היי , אני ממש אוהבת את התוכנה שלך כמו שאתה רואה. הקוויזים קופצים לי וכשיש לי זמן אני עושה את זה. זה 10 שאלות.ואגב, התוכנה עובדת לי גם מאתרים באינטרנט
 

היי , אני ממש אוהבת את התוכנה שלך כמו שאתה רואה. הקוויזים קופצים לי וכשיש לי זמן אני עושה את זה. זה 10 שאלות.ואגב, התוכנה עובדת לי גם מאתרים באינטרנט..תודה