Search  

QuizNer
אוצר מילים


 
 
* תרגם

* תרגל

* זכור !
Home >> register_buy
 
מחיר התוכנה תשלום חד פעמי של 9.90 ש"ח בלבד,
הזן תחילה את המספר הסידורי של התוכנה, ואז תועבר לתשלום באמצעות PayPal  או כרטיס אשראי.
תוך 12 שעות תקבל את קוד ההפעלה.
ניתן לשלם גם בטלפון 054-7878830.